miss-03

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

STDA - Minhvv - Hoa Hậu

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-62-88

miss-03

Trần Lệ Quyên

Toho - Á hậu 1

Cao

172cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

84-62-92

miss-03

Mai Hoài Thương

STDA - HCM - Á hậu 2

Cao

165cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

88-59-90

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

STDA - Minhvv - Hoa Hậu

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-62-88

Trần Lệ Quyên

Toho - Á hậu 1

Cao

172cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

84-62-92

Mai Hoài Thương

STDA - HCM - Á hậu 2

Cao

165cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

88-59-90

Cao

163cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

86-60-96

Trần Thị Lan Anh

STDA - Sỹdv

Cao

171cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-60-90

Hoàng Thị Sao

BGD-STDA

Cao

165cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

86-58-90

Cao

167cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

86-63-91

Cao

172cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

91-59-93

Nguyễn Giang Anh

STDA - Chinhtd

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

88-63-90

Cao

170cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

85-63-93

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-62-91

Trần Thị Hải Yến

STDA - Hươngtl

Cao

170cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

90-61-92