miss-03

HOA HẬU

miss-03

Á HẬU 1

miss-03

Á HẬU 2

miss-03

Vũ Thị Ngọc Ánh

CenInvest - MS:08

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-60-90

Hoa Hậu

miss-03

Đinh Thị Quân

STS8 - MS:019

Cao

168cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

83-63-90

Á hậu 1

miss-03

Đinh Thùy Dương

CenInvest - MS:03

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

90-59-92

Á hậu 2

miss-03

Hoàng Thị Thùy Ngân

RSM - Hà Nội - MS:023

Cao

163cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

85-61-94

HOA HẬU; Miss Ứng xử

miss-03

Nguyễn Thị Hương

STDA S8 - MS:05

Cao

166cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

85-68-90

Miss Thân thiện

miss-03

Võ Bảo Ngân

RSM - MN - MS:026

Cao

169cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

80-63-88

Á Hậu 2

miss-03

Mạnh Thị Khánh Chi

STS8 - MS:041

Cao

166cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

85-61-90

Hoa Hậu

miss-03

Đinh Thị Tâm

CenInvest - MS:028

Cao

166cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

88-59-91

Á Hậu 1

miss-03

Nguyễn Thị Thùy Dương

CEN Sài Gòn - MS:06

Cao

165cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

87-68-92

Á Hậu 2

miss-03

Nguyễn Cẩm Vân

STDA - STS9 - MS:039

Cao

170cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

89-59-88

Hoa hậu

miss-03

Nguyễn Thị Thúy

Cen Invest - MS:031

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

89-62-91

Á hậu 1

miss-03

Đinh Thu Hà

CENINVEST - MS:08

Cao

162cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

92-61-90

Á hậu 2

miss-03

Đồng Thị Thanh Hà

Team Tungdv - STDA 3A - MS:02

Cao

168cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

85-63-90

Hoa hậu

miss-03

Phan Thị Ngọc Lan

DungNT - ST4A - MS:031

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

87-62-88

Á hậu 1

miss-03

Lư Thanh Vân

Bộ phận Hành chính - MS:050

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

90-65-90

Á hậu 2

miss-03

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

STDA - Minhvv - MS:017

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-62-88

Hoa Hậu

miss-03

Trần Lệ Quyên

Toho - MS:010

Cao

172cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

84-62-92

Á hậu 1

miss-03

Mai Hoài Thương

STDA - HCM - MS:014

Cao

165cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

88-59-90

Á hậu 2

miss-03

Lê Hương Trang

ToHo - MS:04

Cao

164cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

88 - 63 - 90

Hoa Hậu

miss-03

Đàm Thị Yến

Siêu Thị Dự Án - MS:010

Cao

160cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

84 - 61 - 92

Á Hậu 1

miss-03

Bùi Kim Thanh

ToHo - MS:02

Cao

163cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

87 - 61 - 90

Á Hậu 2

miss-03

Nguyễn Thị Diệu Trang

Bộ phận bán hàng dự án - MS:07

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

88- 62 – 90

Hoa Hậu

miss-03

Lê Hà Hải

Toho - MS:09

Cao

160cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

82–61–87

Á hậu 1