miss-03

Mạnh Thị Khánh Chi

STS8 - Hoa Hậu

Cao

166cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

85-61-90

miss-03

Đinh Thị Tâm

CenInvest - Á Hậu 1

Cao

166cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

88-59-91

miss-03

Nguyễn Thị Thùy Dương

CEN Sài Gòn - Á Hậu 2

Cao

165cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

87-68-92

Mạnh Thị Khánh Chi

STS8 - Hoa Hậu

Cao

166cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

85-61-90

Đinh Thị Tâm

CenInvest - Á Hậu 1

Cao

166cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

88-59-91

Nguyễn Thị Thùy Dương

CEN Sài Gòn - Á Hậu 2

Cao

165cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

87-68-92

Nguyễn Thị Ngọc Lan

CEN Đà Nẵng - Á Hậu 2

Cao

168cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

88-60-90

Nguyễn Thị Thanh Nga

STS9 - Miss Bản Lĩnh

Cao

167cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

89-60-91

Lê Thị Nhất

CEN Đà Nẵng - Người Đẹp Biển

Cao

169cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

89-61-92

Cao

162cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

78-58-90

Vũ Minh Hào

RSM - Miss Ứng Xử

Cao

160cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

88-60-92

Trần Thị Khánh Ly

TOHO - Miss Sexy

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

86-65-90

Bùi Thị Thu Hồng

NMG - P.Đào tạo - Miss Tài Năng

Cao

165cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

87-64-86

Nguyễn Thị Lành

NMG - Hành chính - Miss Tự Tin

Cao

165cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

89-60-90

Nguyễn Thị Kim Chi

STS3 - CEN Sài Gòn - Miss Khả Ái

Cao

170cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

82-61-89