miss-03

Nguyễn Thị Diệu Trang

Bộ phận bán hàng dự án - Hoa Hậu

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

88- 62 – 90

miss-03

Lê Hà Hải

Toho - Á hậu 1

Cao

160cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

82–61–87

miss-03

Nguyễn Hồng Mai

Siêu thị dự án -

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-60-92

Nguyễn Thị Diệu Trang

Bộ phận bán hàng dự án - Hoa Hậu

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

88- 62 – 90

Lê Hà Hải

Toho - Á hậu 1

Cao

160cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

82–61–87

Nguyễn Hồng Mai

Siêu thị dự án

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-60-92

Nguyễn Thị Hải Yến

Rising Star Media

Cao

163cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

Nguyễn Thị Hằng

Rising Star Media

Cao

162cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

85-61-86

Trần Thị Phương Lan

Truyền thông

Cao

164cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

86–63–92

Mai Lan Anh

CEN Đống Đa

Cao

172cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

87–63–91

Đàm Thanh Tuyền

Cen Hoàn Kiếm

Cao

158cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

84-68-91

Lê Thị Huyền

Cen Mỹ Đình

Cao

157cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

83-65-86