miss-03

Nguyễn Cẩm Vân

STDA - STS9 - Hoa hậu

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

89-59-88

miss-03

Nguyễn Thị Thúy

Cen Invest - Á hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

89-62-91

miss-03

Đinh Thu Hà

CENINVEST - Á hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

92-61-90

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-61-91

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

80-66-90

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

84-65-90

miss-bikini-cengroup

Cao

0cm

Nặng

0kg

Số đo 3 vòng

Hoàng Thị Ngọc Huyền

NVKD - S3 - HCM

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

80-60-87

Thái Ngọc Mai

RSM - HCM

miss-bikini-cengroup

Cao

161cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

88-66-98

Phạm Minh Phương

NVKD - S5 - HCM

miss-bikini-cengroup

Cao

166cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

83-59-85

Phạm Phương Thúy

NVKD - S3 - HCM

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

84-65-92

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

87-60-94

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

89-65-88