• /Content/upload/huyenntn/1.jpg
  • /Content/upload/huyenntn/2.jpg
  • /Content/upload/HoangThiNgocHuyen/4.jpg
  • /Content/upload/HoangThiNgocHuyen/5.jpg
  • /Content/upload/HoangThiNgocHuyen/6.jpg
  • /Content/upload/HoangThiNgocHuyen/7.jpg
  • /Content/upload/HoangThiNgocHuyen/8.jpg
  • /Content/upload/HoangThiNgocHuyen/10.jpg
  • /Content/upload/HoangThiNgocHuyen/11.jpg
  • /Content/upload/HoangThiNgocHuyen/12.jpg

Hoàng Thị Ngọc Huyền

Số báo danh: 16

Bộ phận: NVKD - S3 - HCM

Năm sinh: 8/7/1994

Chiều cao (cm): 160

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 80-60-87

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: