• /Content/upload/PhamMinhPhuong/5.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/6.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/7.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/8.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/9.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/10.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/11.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/12.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/13.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/14.jpg
  • /Content/upload/PhamMinhPhuong/15.jpg

Phạm Minh Phương

Số báo danh: 28

Bộ phận: NVKD - S5 - HCM

Năm sinh: 5/15/1996

Chiều cao (cm): 166

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 83-59-85

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: