• /Content/upload/tienlmt/1.jpg
  • /Content/upload/tienlmt/2.jpg
  • /Content/upload/LeThiMyTien/5.jpg
  • /Content/upload/LeThiMyTien/6.jpg
  • /Content/upload/LeThiMyTien/7.jpg
  • /Content/upload/LeThiMyTien/8.jpg
  • /Content/upload/LeThiMyTien/9.jpg
  • /Content/upload/LeThiMyTien/10.jpg
  • /Content/upload/LeThiMyTien/11.jpg
  • /Content/upload/LeThiMyTien/12.jpg

Lê Thị Mỹ Tiên

Số báo danh: 34

Bộ phận: S2 - HCM

Năm sinh: 10/20/1996

Chiều cao (cm): 167

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 87-60-94

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: