miss-03

Hoàng Thị Thùy Ngân

RSM - Hà Nội - HOA HẬU; Miss Ứng xử

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

85-61-94

miss-03

Nguyễn Ngô Linh Giang

TOHO - Á Hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

84-65-91

miss-03

Gyusun Q Lee

CEN KOREA - Á Hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

82-64-89

Ngô Thị Hồng Ngọc

CenValue - Hà Nội

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

86-60-90

Nguyễn Thị Yến Phi

STDA S4 - Miền Nam

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

84-62-90

Trần Lê Hương

CenValue - Hà Nội

miss-bikini-cengroup

Cao

166cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

80-65-87

Đặng Ngọc Quỳnh Nhi

STDA S5 CEN Miền Nam

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

86-60-91

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

81-68-93

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

81-63-89

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

80-60-90

Bùi Thị Loan

SLK Green Star

miss-bikini-cengroup

Cao

164cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-62-89

Tôn Nữ Hải Yến

CEN Đà Nẵng

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

88-60-90

Nghiêm Thị Hoài Uyên

STDA S3 - CEN Miền Nam

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

84-62-94

miss-bikini-cengroup

Cao

162cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

79-66-93

Trần Thị Thu Hương

CEN Đà Nẵng

miss-bikini-cengroup

Cao

164cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

86-65-92