• /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_6089.JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_6126 copy.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_6166.JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_9203 copy.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_9354 copy.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_9504 copy.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_9561 copy.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_9575 copy.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_9627 copy.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_9741 copy.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthuyngan-rsm/DHT_9855 copy.jpg

Hoàng Thị Thùy Ngân

Số báo danh: 23

Bộ phận: RSM - Hà Nội

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 163

Cân nặng (kg): 45

Số đo ba vòng (cm): 85-61-94

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: