• /UserFiles/miss/miss2018/SLK-huynhthiphuongthuy/HCM.SLK_Huynh Thi Phuong Thuy (1).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/SLK-huynhthiphuongthuy/HCM.SLK_Huynh Thi Phuong Thuy (10).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/SLK-huynhthiphuongthuy/HCM.SLK_Huynh Thi Phuong Thuy (2).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/SLK-huynhthiphuongthuy/HCM.SLK_Huynh Thi Phuong Thuy (3).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/SLK-huynhthiphuongthuy/HCM.SLK_Huynh Thi Phuong Thuy (4).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/SLK-huynhthiphuongthuy/HCM.SLK_Huynh Thi Phuong Thuy (7).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/SLK-huynhthiphuongthuy/HCM.SLK_Huynh Thi Phuong Thuy (8).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/SLK-huynhthiphuongthuy/HCM.SLK_Huynh Thi Phuong Thuy (9).jpg

Huỳnh Thị Phương Thùy

Số báo danh: 38

Bộ phận: Thuận Phát Hưng Gr

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 170

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 84-63-93

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: