• /UserFiles/miss/miss2018/6. Vuthiluong - S9/VU THI LUONG_ AN TOAN THAN 1.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/6. Vuthiluong - S9/VU THI LUONG_ ANH BIKINI 1.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/6. Vuthiluong - S9/VU THI LUONG_ ANH BIKINI 6.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/6. Vuthiluong - S9/VU THI LUONG_ ANH CHAN DUNG 1.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/6. Vuthiluong - S9/VU THI LUONG_ ANH TOAN THAN 2.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/6. Vuthiluong - S9/VU THI LUONG_ANH CHAN DUNG 2.jpg

Vũ Thị Lương

Số báo danh: 10

Bộ phận: STDA S9

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 86-60-88

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: