• /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/IMG_2567.PNG
  • /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/IMG_2568.PNG
  • /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/IMG_2914.PNG
  • /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/IMG_2918.PNG
  • /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/IMG_2921.PNG
  • /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/IMG_2922.PNG
  • /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/IMG_2923.PNG
  • /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/IMG_2927.PNG
  • /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/LINH2625.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/11. Nguyenthibichloans5/LINH2657.jpg

Nguyễn Thị Bích Loan

Số báo danh: 16

Bộ phận: STDA S5

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 160

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 78-60-89

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: