miss-03

Đồng Thị Thanh Hà

Team Tungdv - STDA 3A - Hoa hậu

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

85-63-90

miss-03

Phan Thị Ngọc Lan

DungNT - ST4A - Á hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

87-62-88

miss-03

Lư Thanh Vân

Bộ phận Hành chính - Á hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

90-65-90

Phạm Thị Tươi

Team AnhLV - STDA 4A

miss-bikini-cengroup

Cao

164cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

85-62-87

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

85-58-89

Nguyễn Thị Hoà

Phòng dự án - TOHO

miss-bikini-cengroup

Cao

0cm

Nặng

0kg

Số đo 3 vòng

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

89–60-90