• /Content/upload/Miss2015/hothilien/1.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/hothilien/2.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/hothilien/3.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/hothilien/4.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/hothilien/5.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/hothilien/6.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/hothilien/7.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/hothilien/8.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/hothilien/9.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/tientien/12.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/tientien/13.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/tientien/14.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/tientien/15.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/tientien/16.jpg

Hồ Sĩ Thủy Tiên

Số báo danh: 37

Bộ phận: STDA 3 HCM

Năm sinh: 10/10/1994

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 85-58-89

Sở thích:

Tài năng: Hát

Câu châm ngôn yêu thích: