• /Content/upload/Miss2015/Dong%20Thi%20Thanh%20Ha%20-%20ST3A/1.jpg
  • /Content/upload/Miss2015/Dong%20Thi%20Thanh%20Ha%20-%20ST3A/2.jpg
  • /Content/upload/Miss2015/Dong%20Thi%20Thanh%20Ha%20-%20ST3A/3.jpg
  •  /Content/upload/Miss2015/Dong%20Thi%20Thanh%20Ha%20-%20ST3A/4.jpg
  • /Content/upload/Miss2015/Dong%20Thi%20Thanh%20Ha%20-%20ST3A/5.jpg
  • /Content/upload/Miss2015/Dong%20Thi%20Thanh%20Ha%20-%20ST3A/6.jpg
  • /Content/upload/Miss2015/Dong%20Thi%20Thanh%20Ha%20-%20ST3A/7.jpg

Đồng Thị Thanh Hà

Số báo danh: 2

Bộ phận: Team Tungdv - STDA 3A

Năm sinh: 07/11/1991

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 53

Số đo ba vòng (cm): 85-63-90

Sở thích:

Tài năng: Múa, hát, chơi thể thao

Câu châm ngôn yêu thích: