• /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/1.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/2.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/3.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/4.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/5.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/6.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/7.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/8.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/9.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/phamthingoclan4a/10.JPG

Phan Thị Ngọc Lan

Số báo danh: 31

Bộ phận: DungNT - ST4A

Năm sinh: 21/10/1991

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 87-62-88

Sở thích:

Tài năng: ca hát, nhay mua, Mc.

Câu châm ngôn yêu thích: