• /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/11.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/12.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/13.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/14.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/15.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/16.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/17.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/18.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/19.jpg
 • /Content/upload/Miss2015/vuthaitra4a/20.jpg

Trần Thị Bích Ngọc

Số báo danh: 55

Bộ phận: TPhongmv - STDA 4B

Năm sinh: 3/10/1987

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 168

Số đo ba vòng (cm): 88-67-92

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: