miss-03

Đồng Thị Thanh Hà

Team Tungdv - STDA 3A - Hoa hậu

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

85-63-90

miss-03

Phan Thị Ngọc Lan

DungNT - ST4A - Á hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

87-62-88

miss-03

Lư Thanh Vân

Bộ phận Hành chính - Á hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

90-65-90

PHAN THỊ TƯỜNG VY

TFM - STDA 4A HCM - Miss tự tin

miss-bikini-cengroup

Cao

164cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

80-67-92

Trần Bảo Vân

Phòng dự án - TOHO

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

55kg

Số đo 3 vòng

87-65-90

Nguyễn Thị Nga

Team Yennth - ST1B

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

86-63-90

miss-bikini-cengroup

Cao

169cm

Nặng

55kg

Số đo 3 vòng

90-64-90

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

86-60-90

Vương Thị Tuyết Anh

team Phidv - Big Team

miss-bikini-cengroup

Cao

169cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

83-60-93

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

85-58-88

Trần Thị Bích Ngọc

TPhongmv - STDA 4B

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

168kg

Số đo 3 vòng

88-67-92

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

46kg

Số đo 3 vòng

80 - 62 - 90

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

80-64-90

Nguyễn Thị Hằng

Team Quanglh - ST1B

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

83-62-87

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

48kg

Số đo 3 vòng

84-60-90