• /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/01.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/1.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/2.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/3.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/4.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/5.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/6.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/7.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/8.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/9.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/lethihangtoho1/10.JPG

Lê Thị Hằng

Số báo danh: 26

Bộ phận: TOHO

Năm sinh: 10/03/1992

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 47

Số đo ba vòng (cm): 85-58-88

Sở thích: Shopping, Du lịch

Tài năng: Múa, nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: Hòa đồng, thân thiện, vui tính