miss-03

Hoàng Thị Thùy Ngân

RSM - Hà Nội - HOA HẬU; Miss Ứng xử

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

85-61-94

miss-03

Nguyễn Ngô Linh Giang

TOHO - Á Hậu 1

miss-bikini-cengroup

Cao

167cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

84-65-91

miss-03

Gyusun Q Lee

CEN KOREA - Á Hậu 2

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

82-64-89

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

51kg

Số đo 3 vòng

82-69-92

miss-bikini-cengroup

Cao

170cm

Nặng

52kg

Số đo 3 vòng

82-66-92

miss-bikini-cengroup

Cao

165cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

86-60-88

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

87-60-88

Trần Thị Khánh Ly

nghemoigioi.vn

miss-bikini-cengroup

Cao

163cm

Nặng

53kg

Số đo 3 vòng

86-66-92

Trần Thị Thu Thủy

STDA S1 CEN Miền Nam

miss-bikini-cengroup

Cao

164cm

Nặng

47kg

Số đo 3 vòng

82-63-90

Trương Thị Tú Anh

STDA S7 - CEN MIỀN NAM

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

50kg

Số đo 3 vòng

85-64-86

Vũ Thị Thu Hiền

STDA S2 CEN Miền Nam

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

85-60-87

Hoàng Thị Sao

CenInvest

miss-bikini-cengroup

Cao

168cm

Nặng

49kg

Số đo 3 vòng

82-65-90

Tưởng Thị Hồng Gấm

SLK Bảo Quang Minh Premium

miss-bikini-cengroup

Cao

160cm

Nặng

45kg

Số đo 3 vòng

80-60-88