• /Content/upload/hanhph/1.jpg
  • /Content/upload/hanhph/2.jpg
  • /Content/upload/PhamHongHanh/5.jpg
  • /Content/upload/PhamHongHanh/6.jpg
  • /Content/upload/PhamHongHanh/7.jpg
  • /Content/upload/PhamHongHanh/8.jpg
  • /Content/upload/PhamHongHanh/9.jpg
  • /Content/upload/PhamHongHanh/10.jpg
  • /Content/upload/PhamHongHanh/11.jpg
  • /Content/upload/PhamHongHanh/12.jpg

Phạm Hồng Hạnh

Số báo danh: 11

Bộ phận: Trợ lý HCNS S5 - HCM

Năm sinh: 12/26/1989

Chiều cao (cm): 160

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 82-64-92

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: