• /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (13).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (14).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (15).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (19).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (32).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (33).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (34).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (35).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (37).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/vuthithuhien-s2-hcm/Vu Thi Thu Hien (38).jpg

Vũ Thị Thu Hiền

Số báo danh: 34

Bộ phận: STDA S2 CEN Miền Nam

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 160

Cân nặng (kg): 45

Số đo ba vòng (cm): 85-60-87

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: