• /Content/upload/anhndt/1.jpg
  • /Content/upload/anhndt/2.jpg
  • /Content/upload/NguyenDinhTramAnh/5.jpg
  • /Content/upload/NguyenDinhTramAnh/6.jpg
  • /Content/upload/NguyenDinhTramAnh/7.jpg
  • /Content/upload/NguyenDinhTramAnh/8.jpg
  • /Content/upload/NguyenDinhTramAnh/9.jpg
  • /Content/upload/NguyenDinhTramAnh/10.jpg
  • /Content/upload/NguyenDinhTramAnh/11.jpg

Nguyễn Đình Trâm Anh

Số báo danh: 1

Bộ phận: LT - HC HCM

Năm sinh: 11/25/1993

Chiều cao (cm): 160

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 88-62-89

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: