• /Content/upload/myhd/1.jpg
  • /Content/upload/myhd/2.jpg
  • /Content/upload/HoangThiDiemMi/5.jpg
  • /Content/upload/HoangThiDiemMi/6.jpg
  • /Content/upload/HoangThiDiemMi/7.jpg
  • /Content/upload/HoangThiDiemMi/8.jpg
  • /Content/upload/HoangThiDiemMi/9.jpg
  • /Content/upload/HoangThiDiemMi/10.jpg
  • /Content/upload/HoangThiDiemMi/11.jpg
  • /Content/upload/HoangThiDiemMi/12.jpg

Huỳnh Thị Diễm Mi

Số báo danh: 23

Bộ phận: LT - HC HCM

Năm sinh: 11/28/1993

Chiều cao (cm): 166

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 89-62-89

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: