• /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/1.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/2.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/3.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/4.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/5.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/6.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/7.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/8.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/9.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/10.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/11.JPG
 • /Content/upload/Miss2015/Dongthithu1b/12.JPG

Đồng Thị Thư

Số báo danh: 18

Bộ phận: Duongnv-STDA 1B

Năm sinh: 10/04/1992

Chiều cao (cm): 162

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 84-62-91

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: