• /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (1).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (10).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (11).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (12).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (13).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (14).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (15).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (16).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (2).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (4).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (5).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (6).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (7).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (8).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (9).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTheHang/pham_thi_the_hang (ava).jpg

Phạm Thị Thể Hằng

Số báo danh: 25

Bộ phận: Nhân sự

Năm sinh: 1988

Chiều cao (cm): 173

Cân nặng (kg): 55

Số đo ba vòng (cm): 93-57-99

Sở thích: Yoga, nghe nhạc

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.