• /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-da-nang (1).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-da-nang (2).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-da-nang (3).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-da-nang (4).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-da-nang (5).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-da-nang (6).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-da-nang (7).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-da-nang (8).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-da-nang (ava).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-update (1).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-update (2).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-update (3).jpg
 • /UserFiles/miss/miss2019/TranThiThuHuongDN/tran-thi-thu-huong-update (4).jpg

Trần Thị Thu Hương

Số báo danh: 13

Bộ phận: Cen Đà Nẵng

Năm sinh: 1993

Chiều cao (cm): 164

Cân nặng (kg): 53

Số đo ba vòng (cm): 86-63-92

Sở thích: Thể thao, âm nhạc, du lịch, đọc sách

Tài năng: Ca hát

Câu châm ngôn yêu thích: Nếu bạn sinh ra không ở vạch đích thì hãy tự vẽ vạch xuất phát cho mình.