• /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (1).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (10).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (11).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (2).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (3).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (4).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (5).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (6).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (7).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (8).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThuyAnhCenGolf/nguyen-thuy-anh-cengolf (9).jpg

Nguyễn Thuý Anh

Số báo danh: 5

Bộ phận: CenGolf

Năm sinh: 1994

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 86-66-90

Sở thích: Du lịch, xem phim

Tài năng: Nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn.