• /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong (1).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong (2).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong (4).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong (7).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong (8).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong-update (1).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong-update (2).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong-update (4).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong-update (5).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/NguyenThiMinhPhuongS9/nguyen thi minh phuong-update (6).jpg

Nguyễn Thị Minh Phương

Số báo danh: 6

Bộ phận: STS9

Năm sinh: 1995

Chiều cao (cm): 163

Cân nặng (kg): 47

Số đo ba vòng (cm): 84-65-85

Sở thích: Thời trang, make up, du lịch, ca hát

Tài năng: Nhảy múa, ca hát,...

Câu châm ngôn yêu thích: "Điều tuyệt vời nhất trên thế giới bạn không thể nhìn thấy và chạm được. Bạn hãy cảm nhận chúng bằng trái tim."