• /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTrinhS7/Pham Thi Trinh (1).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTrinhS7/Pham Thi Trinh (2).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTrinhS7/Pham Thi Trinh (3).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTrinhS7/Pham Thi Trinh (4).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTrinhS7/Pham Thi Trinh (5).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTrinhS7/Pham Thi Trinh (6).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTrinhS7/Pham Thi Trinh (7).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTrinhS7/Pham Thi Trinh (8).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamThiTrinhS7/Pham Thi Trinh (9).jpg

Phạm Thị Trinh

Số báo danh: 10

Bộ phận: STS7

Năm sinh: 1994

Chiều cao (cm): 169

Cân nặng (kg): 52

Số đo ba vòng (cm): 84-63-93

Sở thích: Thích khám phá nhũng vùng đất mới

Tài năng: Hát, nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: Hãy làm những gì mình thích để sau này ngoảnh lại không cảm thấy phải hối tiếc. Vì sống là không chờ đợi