• /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham-minh-anh (5).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham-minh-anh (7).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham-minh-anh (8).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham-minh-anh (9).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham_minh_anh_cenvalue (1).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham_minh_anh_cenvalue (3).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham_minh_anh_cenvalue (4).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham_minh_anh_cenvalue (5).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham_minh_anh_cenvalue (6).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham_minh_anh_cenvalue (7).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2019/PhamMinhAnh/pham_minh_anh_cenvalue (ava).jpg

Phạm Minh Anh

Số báo danh: 1

Bộ phận: CenValue

Năm sinh: 1997

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 86-66-87

Sở thích: Bơi lội, du lịch

Tài năng: Nhảy, guitar, ca hát

Câu châm ngôn yêu thích: Life is a journey, not a destination (Cuộc sống là một hành trình chứ không phải là điểm đến)