• /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthisao-ceninvest/FB0T9A2467.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthisao-ceninvest/FB0T9A2552.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthisao-ceninvest/FB0T9A2566.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthisao-ceninvest/FB0T9A2577.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthisao-ceninvest/FB0T9A2638.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Hoangthisao-ceninvest/FB0T9A2670.jpg

Hoàng Thị Sao

Số báo danh: 37

Bộ phận: CenInvest

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 82-65-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: