• /UserFiles/miss/miss2018/Vothiphuongchi-cenvaluemiennam/Vo Thi Phuong Chi (10).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Vothiphuongchi-cenvaluemiennam/Vo Thi Phuong Chi (2).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Vothiphuongchi-cenvaluemiennam/Vo Thi Phuong Chi (3).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Vothiphuongchi-cenvaluemiennam/Vo Thi Phuong Chi (4).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Vothiphuongchi-cenvaluemiennam/Vo Thi Phuong Chi (5).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Vothiphuongchi-cenvaluemiennam/Vo Thi Phuong Chi (6).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Vothiphuongchi-cenvaluemiennam/Vo Thi Phuong Chi (7).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Vothiphuongchi-cenvaluemiennam/Vo Thi Phuong Chi (8).jpg

Võ Thị Phương Chi

Số báo danh: 25

Bộ phận: CenValue Miền Nam

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 53

Số đo ba vòng (cm): 90-60-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: