• /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen Thi Huynh Nhu (1).JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen Thi Huynh Nhu (1).PNG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen Thi Huynh Nhu (2).JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen Thi Huynh Nhu (3).JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen Thi Huynh Nhu (6).JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen Thi Huynh Nhu (7).JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen Thi Huynh Nhu (8).JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen Thi Huynh Nhu (9).JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen thi huynh nhu -S4(4).jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Nguyenthihuynhnhu-s4hcm/Nguyen thi huynh nhu -S4(5).jpg

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Số báo danh: 13

Bộ phận: STDA S4 - CEN Miền Nam

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 170

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 93-60-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: