• /UserFiles/miss/miss2018/Dinhthithuthuy-s9/c2da3269a61d47431e0c.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Dinhthithuthuy-s9/DINH THI THU THUY 10.JPG
  • /UserFiles/miss/miss2018/Dinhthithuthuy-s9/DINH THI THU THUY 11.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Dinhthithuthuy-s9/DINH THI THU THUY 12.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Dinhthithuthuy-s9/DINH THI THU THUY 5.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Dinhthithuthuy-s9/DINH THI THU THUY 6.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Dinhthithuthuy-s9/DINH THI THU THUY 7.jpg
  • /UserFiles/miss/miss2018/Dinhthithuthuy-s9/DINH THI THU THUY 8.jpg

Đinh Thị Thu Thủy

Số báo danh: 8

Bộ phận: STDA S9

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 161

Cân nặng (kg): 47

Số đo ba vòng (cm): 86-60-90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: