• /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/LINH2509.jpg
 • /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/LINH2518.jpg
 • /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/LINH2533.jpg
 • /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/thumbnail_6B023560-D8B1-4973-A044-725CF6227725.jpg
 • /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/thumbnail_VAN THI LINH      .jpg
 • /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/thumbnail_VAN THI LINH      .jpg
 • /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/thumbnail_VAN THI LINH  .jpg
 • /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/thumbnail_VAN THI LINH.  .jpg
 • /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/thumbnail_VAN THI LINH.jnp.jpg
 • /UserFiles/miss/miss2018/7. Vanthilinh - Splus/thumbnail_VAN THI LINH.jpg

Văn Thị Linh

Số báo danh: 3

Bộ phận: STDA SPLUS

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 163

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 85-61-94

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: