• /Content/upload/03/album/nga01.jpg
  • /Content/upload/03/album/nga02.jpg
  • /Content/upload/03/album/nga03.jpg
  • /Content/upload/03/album/nga04.jpg
  • /Content/upload/03/album/nga05.jpg
  • /Content/upload/03/album/nga06.jpg
  • /Content/upload/03/album/nga07.jpg
  • /Content/upload/03/album/nga08.jpg
  • /Content/upload/03/album/nga09.jpg
  • /Content/upload/03/album/nga10.jpg

Lã Thúy Nga

Số báo danh: 3

Bộ phận: ToHo

Năm sinh: 1991-01-17 16:51:17.000

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 51

Số đo ba vòng (cm):

Sở thích: thời trang, du lịch

Tài năng: ca hát, nhảy múa

Câu châm ngôn yêu thích: tự tin, năng động, sống hòa đồng với mọi người.