• /Content/upload/04/album/trang01.jpg
  • /Content/upload/04/album/trang02.jpg
  • /Content/upload/04/album/trang03.jpg
  • /Content/upload/04/album/trang04.jpg
  • /Content/upload/04/album/trang05.jpg
  • /Content/upload/04/album/trang06.jpg
  • /Content/upload/04/album/trang07.jpg
  • /Content/upload/04/album/trang08.jpg
  • /Content/upload/04/album/trang09.jpg
  • /Content/upload/04/album/trang10.jpg

Lê Hương Trang

Số báo danh: 4

Bộ phận: ToHo

Năm sinh: 1993-09-12 15:05:51.000

Chiều cao (cm): 164

Cân nặng (kg): 53

Số đo ba vòng (cm): 88 - 63 - 90

Sở thích:

Tài năng: múa

Câu châm ngôn yêu thích: