• /Content/upload/02/album/thanh01.jpg
  • /Content/upload/02/album/thanh02.jpg
  • /Content/upload/02/album/thanh03.jpg
  • /Content/upload/02/album/thanh04.jpg
  • /Content/upload/02/album/thanh05.jpg
  • /Content/upload/02/album/thanh06.jpg
  • /Content/upload/02/album/thanh07.jpg
  • /Content/upload/02/album/thanh08.jpg
  • /Content/upload/02/album/thanh09.jpg
  • /Content/upload/02/album/thanh10.jpg

Bùi Kim Thanh

Số báo danh: 2

Bộ phận: ToHo

Năm sinh: 1989-04-21 17:30:54.000

Chiều cao (cm): 163

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 87 - 61 - 90

Sở thích:

Tài năng: múa

Câu châm ngôn yêu thích: