• /Content/upload/05/album/thao01.jpg
  • /Content/upload/05/album/thao02.jpg
  • /Content/upload/05/album/thao03.jpg
  • /Content/upload/05/album/thao04.jpg
  • /Content/upload/05/album/thao05.jpg
  • /Content/upload/05/album/thao06.jpg
  • /Content/upload/05/album/thao07.jpg
  • /Content/upload/05/album/thao08.jpg
  • /Content/upload/05/album/thao09.jpg
  • /Content/upload/05/album/thao10.jpg

Nguyễn Thị Minh Thảo

Số báo danh: 5

Bộ phận: Cen Đà Nẵng

Năm sinh: 1988-08-11 11:18:00.000

Chiều cao (cm): 162

Cân nặng (kg): 47

Số đo ba vòng (cm):

Sở thích: shopping, du lịch

Tài năng: ca hát

Câu châm ngôn yêu thích: hòa đồng,vui tính