• /Content/upload/10/album/yen01.jpg
  • /Content/upload/10/album/yen02.jpg
  • /Content/upload/10/album/yen03.jpg
  • /Content/upload/10/album/yen04.jpg
  • /Content/upload/10/album/yen05.jpg
  • /Content/upload/10/album/yen06.jpg
  • /Content/upload/10/album/yen07.jpg
  • /Content/upload/10/album/yen08.jpg
  • /Content/upload/10/album/yen09.jpg
  • /Content/upload/10/album/yen10.jpg

Đàm Thị Yến

Số báo danh: 10

Bộ phận: Siêu Thị Dự Án

Năm sinh: 1987-08-21 10:46:04.000

Chiều cao (cm): 160

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 84 - 61 - 92

Sở thích:

Tài năng: giảng viên bellydance tại Cleopatra Club,giáo viên thể dục thẩm mỹ

Câu châm ngôn yêu thích: