• /missbikini2011/Content/upload/02/01.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/02/02.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/02/03.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/02/04.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/02/05.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/02/06.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/02/07.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/02/08.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/02/09.jpg

Nguyễn Thị Hải Yến

Số báo danh: 2

Bộ phận: Rising Star Media

Năm sinh: 1986-09-24 00:00:00.000

Chiều cao (cm): 163

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm):

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: