• /missbikini2011/Content/upload/09/01.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/02.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/03.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/04.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/05.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/06.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/07.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/08.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/09.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/10.jpg
  • /missbikini2011/Content/upload/09/11.jpg

Nguyễn Thị Diệu Trang

Số báo danh: 7

Bộ phận: Bộ phận bán hàng dự án

Năm sinh: 1987-10-25 00:00:00.000

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 50

Số đo ba vòng (cm): 88- 62 – 90

Sở thích:

Tài năng:

Câu châm ngôn yêu thích: