• /Content/upload/2017/LeThiNhat-MT/1.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiNhat-MT/2.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiNhat-MT/3.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiNhat-MT/4.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiNhat-MT/5.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiNhat-MT/6.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiNhat-MT/7.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiNhat-MT/8.JPG
  • /Content/upload/2017/LeThiNhat-MT/9.JPG

Lê Thị Nhất

Số báo danh: 25

Bộ phận: CEN Đà Nẵng

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 169

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 89-61-92

Sở thích:

Tài năng: Ca hát, múa

Câu châm ngôn yêu thích: