• /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS9/1.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS9/2.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS9/3.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS9/4.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS9/5.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS9/6.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS9/7.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiThanhNgaS9/8.JPG

Nguyễn Thị Thanh Nga

Số báo danh: 22

Bộ phận: STS9

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 167

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 89-60-91

Sở thích:

Tài năng: Hát , múa

Câu châm ngôn yêu thích: