• /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/1.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/2.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/3.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/4.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/5.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/6.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/7.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/8.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/9.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/10.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/11.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/12.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiLanhWSL/13.JPG

Nguyễn Thị Lành

Số báo danh: 17

Bộ phận: NMG - Hành chính

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 46

Số đo ba vòng (cm): 89-60-90

Sở thích:

Tài năng: Múa, nhảy

Câu châm ngôn yêu thích: