• /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/1.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/2.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/3.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/4.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/5.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/6.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/7.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/8.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/9.JPG
  • /Content/upload/2017/NguyenThiNgocLanMT/10.JPG

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Số báo danh: 16

Bộ phận: CEN Đà Nẵng

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 168

Cân nặng (kg): 45

Số đo ba vòng (cm): 88-60-90

Sở thích:

Tài năng: Múa, ca hát

Câu châm ngôn yêu thích: