• /Content/upload/2017/DuThiHanhS10/1.JPG
  • /Content/upload/2017/DuThiHanhS10/2.JPG
  • /Content/upload/2017/DuThiHanhS10/3.JPG
  • /Content/upload/2017/DuThiHanhS10/4.JPG
  • /Content/upload/2017/DuThiHanhS10/5.JPG
  • /Content/upload/2017/DuThiHanhS10/6.JPG
  • /Content/upload/2017/DuThiHanhS10/7.JPG
  • /Content/upload/2017/DuThiHanhS10/8.JPG
  • /Content/upload/2017/DuThiHanhS10/9.JPG

Dư Thị Hạnh

Số báo danh: 9

Bộ phận: STS10

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 162

Cân nặng (kg): 47

Số đo ba vòng (cm): 78-58-90

Sở thích:

Tài năng: Ca hát và nhảy múa

Câu châm ngôn yêu thích: