• /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/1.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/2.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/3.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/4.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/5.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/6.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/7.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/8.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/9.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/10.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/11.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/12.JPG
 • /Content/upload/2017/NguyenThiKimChiS3HCM/avatar.JPG

Nguyễn Thị Kim Chi

Số báo danh: 3

Bộ phận: STS3 - CEN Sài Gòn

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 170

Cân nặng (kg): 49

Số đo ba vòng (cm): 82-61-89

Sở thích:

Tài năng: Ca hát

Câu châm ngôn yêu thích: